2021-04-23 03:11:52

Aktualności:

Kasowane są wszystkie wiadomości nie stosujące się do regulaminu Forum


Downloads: Liero 1.35 beta 2

Liero 1.35 beta 2

Liero 1.35 beta 2


Download

  • Filesize: 786 Kb
  • Views: 46161
  • Downloads: 31190
  • Created: 2010-10-06 23:12:19
  • Last accessed: 2021-04-21 08:24:11
Rating: (6 Rates)

Obecnie najbardziej aktualna wersja Liero.<br> ¯eby graæ na pe³nym ekranie naci¶nij klawisz F5<br> ¯eby mieæ dostêp do nagrywania i odtwarzania dem z gry, naci¶nij F1 i ustaw Extensions na ON