Downloads: Liero 1.35 beta 2

Liero 1.35 beta 2

Liero 1.35 beta 2


Download

  • Filesize: 786 Kb
  • Views: 47336
  • Downloads: 31447
  • Created: 2010-10-06 21:12:19
  • Last accessed: Dzisiaj o 14:18:04
Rating: (Rates: 6)

Obecnie najbardziej aktualna wersja Liero.<br> ¯eby graæ na pe³nym ekranie naci¶nij klawisz F5<br> ¯eby mieæ dostêp do nagrywania i odtwarzania dem z gry, naci¶nij F1 i ustaw Extensions na ON