2021-01-21 17:51:12

Aktualności:

więc koniecznie przeczytaj regulamin (link pod guzikiem "Pomoc" powyżej)


Linki

Zaczęty przez ChanibaL, 2006-09-08 04:33:02

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

ChanibaL

2006-09-08 04:33:02 Ostatnia edycja: 2008-06-13 15:04:34 by Guthrick von Kewpa
Linki


Strony zwi±zane z Liero

 • ComSer
  LieroCommunityService. Oficjalna witryna ogólno¶wiatowego projektu jednocz±cego witryny po¶wiêcone Liero oraz jego klonom. Prawdopodobnie najpotê¿niejsze "medium" w ¶wiecie Liero. Hostowany przez LL.

 • Liero Wikipedia
  Anglojêzyczna encyklopedia Liero

 • Liero Hellhole
  Strona po angielsku z wieloma plikami do Liero.

 • LieroNet
  Istniej±ca od kwietnia 2000 witryna o Liero, a od pewnego czasu LOSP. W "starych dobrych czasach" s³ynna dziêki swojemu forum.

 • Lieronet Forum
  Najwiêksze miêdzynarodowe forum dotycz±ce Liero i spraw z nim zwi±zanych (po angielsku)

 • LieroPhotos
  Zdjêcia ludzi z polskiej sceny Liero

 • Vermis Templari Sanctuary
  Strona klanu Liero "Vermis Templari"

 • Wormhole
  Kultowy, bo prosty jak drut, acz w miarê profesjonalny, edytor do map Liero.

 • [angielskie] The Official Liero FAQ
  Podobno oficjalne FAQ dotycz±ce Liero. Jest kilka ciekawostek i taktyk których siê wcze¶niej nie s³ysza³o, ale jest ono naprawdê stare i momentami mocno nieaktualne.

 • ¦wiat Liero
  Liero, Edytory, Plansze, Bronie...
Strony zwi±zane z za³o¿ycielami LL


Klony Liero

 • Gusanos
  Strona ostatnio najlepiej zapowiadaj±cego siê klona Liero

 • Klan =|MoS|=
  Strona klanu gry Soldat =|MoS|=

 • LieroX Site
  Strona g³ówna LieroX, ³adnego, ¶licznego, ale ¶redniogrywalnego klona Liero

 • Oryginalna i oficjalna strona Sadist
  Grali¶cie mo¿e kiedy¶ w Lemingi, ta gra jest bardzo podobna tylko, ¿e siê je zabija ;->

 • Polska Liga Soldat
  Najwiêksza Polska Liga Po¶wiêcona Grze Multiplayer Soldat.

 • Polska strona o Gusanos
  Ci±gle rozwijaj±ce siê polskie centrum Gusanos, mo¿na oczywi¶cie znale¼æ mody, mapy, artyku³y... jak na dobr± stronê przysta³o

 • SeaSoft
  Strona twórcy gry Blow Everything Up, niez³ej wojennej gierce 2D.

 • Soldat
  Oficjalna strona gry Soldat
Inne

 • Enemy Flag
  Enemy Flag to wieloosobowa, turowa gra strategiczna z mo¿liwo¶ci± gry nawet do dwunastu graczy jednocze¶nie.Je¶li chcesz dodaæ na swojej stronie odno¶nik do Ligi Liero, mamy gotowe dwa przyciski:


<a href="http://www.liero.org.pl">
<img src="http://www.liero.org.pl/liero_banner_duzy.gif" alt="Liga Liero" title="Liga Liero" /></a><a href="http://www.liero.org.pl">
<img src="http://www.liero.org.pl/liero_banner_maly.gif" alt="Liga Liero" title="Liga Liero" /></a>


Je¶li chcesz dodaæ swoj± stronê, to dopisz j± w komentarzach.
rzehójom mówimy stanowcze rzehój!!1

Guthrick von Kewpa

Linek do strony Gusanos3Arena można zabić, bo nie ma czegoś takiego, chyba że na Wsza hołmpejdż www.lupi.glt.pl.
-What are we going to do tonight, Guth?
-The same thing we do every night, WSh...try and take over the world!1